Rijk zet streep door Regio Deal: geen 20 miljoen euro voor Greenportregio’s

Kwekerijen in de regio Foto: Studio Alphen

KAAG EN BRAASSEM – Veertien gemeentes, waaronder Kaag en Braassem, en hoogheemraadschap Rijnland kunnen fluiten naar een extra bijdrage aan de sierteeltsector, de zogenoemde Regio Deal. Het Rijk zet een streep door de 20 miljoen euro, aangevraagd door greenportregio’s Boskoop, Aalsmeer en Duin- en Bollenstreek.

De gemeentes hebben de Regio Deal in oktober 2023 aangevraagd, om projecten te financieren die de welvaart in de regio’s versterken. Nu het voorgestelde bedrag van 20 miljoen euro niet vanuit het Rijk komt, gaat de sierteeltregio op zoek naar andere mogelijkheden om de projecten te financieren. Een gewijzigde aanvraag indienen aan het eind van 2024 is ook een optie.

Bij een Regio Deal werken het Rijk en de regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers. Het kabinet heeft voor de periode tussen 2022 en 2025 in totaal 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Regio Deals. Het Rijk betaalt maximaal de helft van iedere benodigde investering. De regio betaalt zelf ook mee aan elke investering.

Brede welvaart onder druk

De aanleiding voor het aanvragen van de Regio Deal is dat de brede welvaart binnen de drie regio’s onder druk staat. Het gaat daarbij niet alleen om materiële welvaart, maar ook om gezondheid, onderwijs, milieu, leefomgeving en veiligheid.

Die kwetsbaarheid is onder andere terug te zien in de leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Er zijn ook zorgen over ondermijning door criminele activiteiten.

Daarnaast zijn het gebruik van plastic, gewasbeschermingsmiddelen en niet-duurzame potgrond andere belangrijke aandachtspunten. Deze zaken hebben volgens de greenports een negatieve impact op de gezondheid en het milieu. Verder wordt gekeken naar projecten om jongeren enthousiast te maken voor het werk in de sierteeltregio.

Projecten gericht op de toekomst van sierteelt

De beoogde projecten van de greenports zijn gericht op het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt, verduurzaming en een circulaire sierteeltsector. Het is niet alleen belangrijk voor de regionale economie, maar ook voor de brede welvaart.

Naast het toekomstbestendig maken van de sierteelt, moeten de projecten bijdragen aan gezondheid en veiligheid van inwoners, onderwijs, arbeidsmarkt, water, bodem en energie.

advertentie advertentie