Gemeente Kaag en Braassem presenteert Jaarrekening 2021

KAAG EN BRAASSEM - Gemeente Kaag en Braassem presenteert haar Jaarrekening 2021. Maandag 4 juli is de jaarrekening in de raadsvergadering vastgesteld. De gemeente zag haar algemene reserves groeien.

In de jaarrekening staat beschreven hoeveel geld waaraan is uitgegeven. Op deze manier legt de gemeente financieel verantwoording af. De hoofdlijnen van de jaarrekening zijn te vinden in een infographic (tweede foto boven het artikel). De volledige jaarrekening is te vinden op www.jaarrekening-kaagenbraassem.nl.

Hoogtepunten in 2021

De bestuursperiode 2018-2021 rondt gemeente Kaag en Braassem af met mooie resultaten. 'De afgelopen jaren hebben we met elkaar veel mogelijk gemaakt', stelt de gemeente. 'Daarnaast konden we onze algemene reserve laten groeien wat zorgt voor vlees op de botten. De afgelopen jaren kenmerkten zich ook door de pandemie. Corona vroeg om extra aandacht voor ondernemers, verenigingen en organisaties. We hebben daarnaast veel doelen behaald. De Omgevingsvisie is vastgesteld. De Integrale Kind Centra van Hoogmade, Leimuiden, Rijnsaterwoude zijn gebouwd, opgeleverd en in gebruik genomen. In het maatschappelijk domein hebben we de samenwerking met partners Tom in de Buurt (opdracht ondersteuning) en de Driemaster (welzijn) voor een aantal jaren verlengd. Door de afgelopen jaren met een ambitieprogramma te werken (Focus met ambitie) was ook duidelijk voor welke opgaven we stonden en welke keuzes we konden maken. Van vergroening van de gemeente tot herinrichting van Winkelplein Noordplein. Ook in de gebiedsontwikkeling rond het Sportpad zijn grote stappen gezet.'

Resultaat in 2021

De gemeente sloot het jaar af met een positief resultaat van 6,6 miljoen euro. Hiervan heeft 2,6 miljoen euro te maken met projecten of activiteiten waarvoor in 2021 budget beschikbaar was, maar die mede door vertragingen als gevolg van Coronamaatregelen uitgevoerd worden in 2022. Het overige resultaat van 4 miljoen was voor een deel voorzien en wordt verder veroorzaakt door een aantal grote (incidentele) meevallers. Van dit bedrag gaat de gemeente afgerond 2,1 miljoen euro inzetten voor de realisatie van de ambities die genoemd worden in Focus met ambitie. Voor de realisatie van vertraagde en uitgestelde projecten en opgaven wordt 450.000 euro ingezet. De gemeenteraad stelt verder voor 2023 én voor 2024 50.000 euro beschikbaar voor het Amandihuis. Tot slot gaat 3,9 miljoen euro in de spaarpot als buffer.

Wat betaalden inwoners?

Een huishouden in de gemeente Kaag en Braassem betaalde in 2020 gemiddeld 363 euro aan OZB, 313 euro aan afvalstoffenheffing en 277 euro aan rioolheffing.

Aan de slag

Kaag en Braassem sluit 2021 af met een mooi resultaat. Het begrotingsbeeld ziet er voor 2023-2025 goed uit. Wethouder financiën Nick van Egmond: 'Fijn dat we als nieuw college met een goede financiële basis aan de slag kunnen met het  vastgestelde raadsakkoord Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen. Hoe het begrotingsbeeld er vanaf 2026 uit komt te zien, is nog onzeker. Doordat vanaf 2026 structureel minder geld vanuit het Rijk naar de gemeente lijkt te komen, wordt de gemeente mogelijk beperkt in de uitvoering van haar ambities uit het raadsakkoord. Kaag en Braassem staat hier niet alleen in. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept het Rijk op snel met duidelijkheid te komen. Zo zijn gemeenten financieel in staat de plannen vanuit het Rijk en de ambities in de komende jaren te kunnen uitvoeren.'

advertentie advertentie