Kaag en Braassem stevent af op nieuw raadsakkoord dat eind mei klaar is

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Alle fracties uit de gemeenteraad van Kaag en Braassem gaan zich inzetten voor een nieuw raadsakkoord. Verkenners hebben in de afgelopen periode geconstateerd dat er genoeg draagvlak is om voor een derde keer te werken met zo'n akkoord in Kaag en Braassem.

Er wordt een koers met kaders, randvoorwaarden en/of opdrachten geformuleerd, die door alle partijen - of minstens een meerderheid van de gemeenteraad - wordt ondersteund. Dit moet dan de basis gaan vormen voor een nieuw raadsakkoord.

In de samenwerkingsagenda van de vorige raadsperiode werden de thema's benoemd waar partijen verschillend over dachten. 'In het nieuwe raadsakkoord is het de bedoeling dat per thema (er zijn er elf benoemd) wordt beschreven waar de meerderheid van de raad het al over eens is', meldt de gemeente in een bericht. 'De meerwaarde daarvan is dat het college van burgemeester en wethouders gelijk aan de slag kan met de uitvoering van de betreffende thema's.'

De verwachting is dat het nieuwe raadsakkoord op maandag 30 mei in de gemeenteraad wordt besproken en vastgesteld.

advertentie advertentie