Valse start voor nieuwe wethouders Kaag en Braassem door rammelend formatieproces

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Dolf Kistemaker, Gerben van Duin, Yvonne Peters en Nick van Egmond zijn woensdagavond geïnstalleerd als nieuwe wethouders van de gemeente Kaag en Braassem. Een hartelijk welkom werd het echter niet. Zowel het CDA als Samen voor Kaag & Braassem, die beide geen wethouder mochten leveren, stemden tegen de collegebenoeming vanwege het formatieproces. 'Een teleurstelling kunnen we heus naast ons neerleggen, het gevoel van onrecht niet.'

Nadat het nieuwe raadsakkoord eind mei werd aangenomen, is Sandra de Wagenaar aangesteld als formateur. Als fractievoorzitter van PRO Kaag en Braassem, de partij die als grootste uit de bus kwam tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, was het aan haar de taak om tot een goede wethoudersploeg te komen.

'Wij constateren dat één formateur zonder enig vooroverleg met de partijen heeft besloten dat selectiegesprekken niet nodig waren', zei Anje de Rijk (CDA) tijdens de gemeenteraadsvergadering. In het raadsbesluit stond opgenomen dat in ieder geval selectiegesprekken met de kandidaat wethouders zouden volgen. 'Ze had geen mandaat om af te wijken van het besluit. Een teleurstelling kunnen we heus naast ons neerleggen, het gevoel van onrecht niet. Als je een proces afspreekt, moet je dat ook nakomen.'

Als je een proces afspreekt, moet je dat ook nakomen
— Anja de Rijk (CDA)

'De inwoners hebben 16 maart gekozen en daar wordt niet naar geluisterd. De kandidaten van de partijen twee en drie hebben niet eens aan tafel gezeten', aldus De Rijk. Op PRO Kaag en Braassem stemden de meeste inwoners tijdens de verkiezingen, gevolgd door het CDA, Samen voor Kaag & Braassem (SvKB), D66 en VVD. Die laatste twee partijen leveren nu de wethouders Nick van Egmond en Yvonne Peters.

'Wij zijn ons bewust dat het huidige college ook ná de selectiegesprekken geselecteerd had kunnen worden. Dan hadden wij hen van harte gefeliciteerd met uw mooie ambt. Maar nu kunnen wij niet anders, zonder aanzien des persoons, dan tegen dit college te stemmen', lichtte De Rijk toe.

'Conclusies van formateur zijn niet terecht'

SvKB heeft, net als het CDA, aanmerkingen op het verslag van de formateur. 'Behalve dat het verslag verschillende verbeterpunten heeft, vonden en vinden wij dat meerdere conclusies van de formateur niet terecht zijn', zei Kelly Straver van SvKB. 'Op basis van het verslag begrijpen wij op dit moment nog steeds niet op welke basis de keuzes zijn gemaakt. Er is niet gezocht naar de beste kandidaten voor de functies, er is gezocht naar coalitiepartners. En de bijbehorende kandidaten heeft de formateur voor lief genomen.'

Verder gaf Straver aan het niet te begrijpen dat de grootste lokale partij in Kaag en Braassem, PRO Kaag en Braassem, het niet voor elkaar krijgt om enkel geschikte kandidaten uit de gemeente zelf aan te dragen. Gerben van Duin is vanuit Nieuwkoop door PRO Kaag en Braassem ingevlogen en is nu samen met Dolf Kistemaker wethouder namens die partij. 'Was er, onder die pak hem beet 27.000 inwoners van Kaag en Braassem, nu echt niemand te vinden? Dat vinden wij moeilijk te geloven', aldus Straver. 'Een kandidaat van buiten staat in ons mooie Kaag en Braassem direct al met 1-0 achter.'

Ook SvKB stemde woensdagavond tegen de collegebenoeming. 'Niet vanwege de personen die voor benoeming staan, maar wel vanwege het doorlopen proces. Het proces heeft namelijk niet bewezen dat dit de beste kandidaten zijn', lichtte Straver toe. 'Ondertussen is het vertrouwen van Samen voor Kaag & Braassem beschaamd en gaan we niet meer zo automatisch uit van het raadsbrede gedachtegoed. Het programma dat we samen hebben gemaakt, dat is goed. Maar bij de uitvoering zullen we ons kritisch opstellen.'

'Ik sta er volledig achter'

D66 en VVD gaven tijdens de gemeenteraadsvergadering aan vertrouwen te hebben in de nieuwe wethoudersploeg. 'Uiteraard hebben wij ook onze vraagtekens gehad bij het advies van de formateur om af te wijken van het procesvoorstel. Maar hebben na haar schriftelijke en mondelinge toelichting begrip voor de lastige keuzes waar zij voor stond', zei Roy Möllers van de VVD. 'Daarbij waren alle kandidaat-wethouders per slot van rekening geschikt en benoembaar.'

Na de felle kritiek op het handelen van Sandra de Wagenaar als formateur, hield zij haar reactie kort. De Wagenaar benadrukte dat alles, vanuit haar perspectief, gewogen is en er oprecht naar alle alternatieven gekeken is. 'Ik hecht er echt waarde aan om dat nog een keer te benadrukken. Die beslissingen waren niet makkelijk, maar het is gelukt. En ik sta er dan ook volledig achter', aldus De Wagenaar.

advertentie advertentie